Op ons verzoek onder de vrienden om assistentie van personen met een bouwtechnische achtergrond hebben zich twee jonge bouwkundig ingenieurs gemeld. Mark Ros – hij heeft sinds vorig jaar een eigen adviesbureau voor staal-, beton- en houtconstructies – en Edo Brummer, zijn vroegere collega bij ingenieursbureau Lucassen te Hengelo, willen voor ons alle constructieve berekeningen en […]

Per 1 juni jl. is Deldenaar Hilco Huisstede de nieuwe voorzitter van de Stichting Eschmolen Delden. Aangezien onze oud-voorzitter Derk Rouwhorst te kennen heeft gegeven zich meer willen gaan toeleggen op de algemene historie van Delden is het bestuur op zoek gegaan naar een geschikte vervanger. Wij zijn erg blij met de positieve en enthousiaste […]

Het zal u niet ontgaan zijn dat met ingang van 25 mei jl. de privacywet gewijzigd is en dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden is. De door u aan Stichting Eschmolen Delden verstrekte gegevens worden uitsluitend voor ons zelf gebruikt en worden niet aan andere partijen/organisatie verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend […]

Op veler verzoek hebben wij de luchtfoto van Delden omstreeks 1950 laten afdrukken op A2 formaat (59,4 x 42 cm). Op deze foto is de romp van de oude, in 1959 afgebrande Eschmolen nog te zien. De foto is verpakt in een koker en voor € 6,95 te koop bij de Read Shop in Delden. […]

Op 24 oktober jl. nam burgemeester Ellen Nauta van Gemeente Hof van Twente het sponsorboek “Samen een molen bouwen” in ontvangst uit handen van de bestuursleden Jan Brummer en Jan Reuvers. In haar voorwoord omschrijft mevrouw Nauta waarom ook zij van mening is dat de Eschmolen herbouwd moet worden. Alle Vrienden van de Stichting Eschmolen […]

De Stichting Eschmolen Delden organiseerde op dinsdagavond 17 oktober in Café-Restaurant ‘t Hoogspel in Delden een informatieavond voor haar vrienden. De aanwezigen werden geïnformeerd over de activiteiten van de afgelopen twee jaar en de stand van zaken op dit moment. Bij afwezigheid van voorzitter Derk Rouwhorst heette secretaris Jan Brummer de bezoekers welkom. Door aanpassing […]

Hoewel het enige tijd stil was rond de plannen voor de herbouw van de Eschmolen heeft het bestuur verre van stil gezeten. Om u te informeren over onze activiteiten en de stand van zaken nodigen wij u van harte uit voor de Vriendenavond op dinsdag 17 oktober a.s. Locatie: Restaurant Het Hoogspel, Bornsestraat 1 te Ambt-Delden. […]

Het wordt traditie: evenals vorig jaar waren wij aanwezig tijdens de Twickel Moestuindag. Op zaterdag 17 september waren de weergoden met ons en wij konden ons verheugen in veel belangstelling en waardering voor onze plannen om de Eschmolen te herbouwen

De realisatie van de Eschmolen komt naderbij. De gemeente Hof van Twente heeft het gewijzigde bestemmingsplan, voor het gebied waarop de molen gebouwd wordt, vastgesteld. Het bestuur van de molen heeft haar visie verwoord in de nota “De Eschmolen in maatschappelijke perspectieven”. De Stichting Twickel steunt de plannen voor de herbouw. In de overzichtsnotitie voor het […]

Op zondag 18 september jl. was de Stichting Eschmolen Delden aanwezig tijdens de zeer geslaagde Moestuindag op landgoed Twickel. Samen met de Vrienden van Twickel hadden we een fraaie plek. Het goede weer lokte veel bezoekers naar de historische moestuin. Er was veel belangstelling voor onze plannen voor de herbouw van de Eschmolen en er […]