STEUN DE HERBOUW VAN DE ESCHMOLEN

Stichting Eschmolen Delden – opgericht in 2010 – wil de molen in ere herstellen, het landschap compleet maken en het toerisme een impuls geven. Kortom: de Eschmolen herbouwen. Wij hebben uw financiële steun hard nodig om dit te realiseren.

Word vriend of sponsor ons!

Word vriend van de eschmolen

Draagt u de Eschmolen

ook een warm hart toe?

Meld u dan aan als Vriend

Plan van aanpak

In 1959 is de Eschmolen afgebrand.

Lees hier hoe de Stichting

de molen wil herbouwen.

Actueel

Sinds de oprichting van de Stichting zijn er grote  stappen gezet om de herbouw van de Eschmolen te realiseren.

tijdlijn-frontpage

historie eschmolen delden

De Eschmolen in Delden was een windkorenmolen die in 1734 werd gebouwd in opdracht van Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam, Heer van Twickel.

Het was een zogenaamde grondzeiler, een achtkantige bovenkruier. De molen was tot 1914 in gebruik. Tijdens een zware storm in 1934 waaiden de wieken van de molen.
Het vervallen restant van de molen brandde in 1959 af.

Meer historie

sponsorboek-image

DE ESCHMOLEN IN MAATSCHAPPELIJKE PERSPECTIEVEN


Molens behoren tot het cultureel-historisch erfgoed van ons land; zo ook de Eschmolen. De herbouwde molen wordt het ontmoetingspunt van het verleden, het heden en de toekomst.
Lees hier hoe de Stichting Eschmolen dit gaat realiseren.

Sponsorboek "Samen een molen bouwen"

Met de herbouw van de Eschmolen is een bedrag van ongeveer
€ 1.330.000,00 gemoeid. Overheden eisen dat een bijdrage van ongeveer een derde van de investeringssom wordt opgebracht door de buurt/regio van het te herbouwen object. Voor ons betekent dit dat wij zo’n € 440.000,00 als sponsoring bijeen moeten brengen; hiervan zijn reeds voor € 100.00,00 aan toezeggingen gedaan.

Het sponsorboek “Samen een molen bouwen” geeft inzicht in de kostprijs van verschillende onderdelen waaruit de molen is opgebouwd en is bedoeld om particulieren en ondernemers er toe te bewegen een onderdeel voor hun rekening te nemen.
U kunt het sponsorboek inzien/downloaden door op het boek (links) te klikken.

Stichting Eschmolen

In 2010 werd op initiatief van Deldenaar Derk Rouwhorst de Stichting Eschmolen Delden opgericht, die zich ten doel stelt de Eschmolen te herbouwen en te exploiteren. De nieuwe molen moet een kopie worden van de oude Eschmolen. Het plan tot herbouw sluit naadloos aan bij de Nota Recreatie en Toerisme van de Gemeente Hof van Twente, de omgevingsvisie van de Provincie Overijssel en het Pact van Twickel.

de stichting

Jaarverslag

RABOBANK

Ros_Bouwtechniek

Drukwerk
TWICKEL
INDOMO
KNH
hofweekblad
LIONS
ROUWENHORST-nieuw
LEVIN
FORFARMERS
business club twente

SDA_logo

Steunt u ons initiatief om de Eschmolen te herbouwen? Word dan Vriend.
Maak jaarlijks minimaal € 10,00 over op bankrekening NL22 RABO 0132 6947 86 t.n.v. Stichting Eschmolen Delden o.v.v. “Vriendbijdrage”.
Er is ook de mogelijkheid u als Vriend aan te melden via ons internetformulier. Als Vriend ontvangt u regelmatig de nieuwsbrief en uitnodigingen voor speciale Vriendendagen.