Schilderij_bw

Van de jongens die na de oorlog in Delden geboren zijn, gingen er velen in hun jeugd naar de Eschmolen en klommen erin. Het was het hoogste gebouw van de stad waar iedereen in kon klimmen en het was ook niet moeilijk. De meesten van die jongens gingen naar de grote Jongensschool aan de Langestraat en woonden daar in de buurt. In de vijftiger jaren klauterden dagelijks jongens in de molen zonder wieken. Aan de achterzijde stonden twee grote ronde molenstenen tegen de muur en daar klommen ze tegenop om de onderste latten van de romp te pakken. De romp was bedekt met riet dat werd vastgehouden door horizontale latten. Maar veel riet was al van het dak getrokken waardoor de latten als ladder gebruikt konden worden. De kwajongens kropen door een dakraampje naar binnen. Gespannen keken ze eerst goed rond of er geen politieagent aankwam.

De molen stond op een kruispunt van wegen in alle richtingen en was van verre te zien. Hans Spijkerman kan het zich nog goed herinneren. Hij vertelt dat hij na binnenkomst moest wennen aan het weinige licht want er waren slechts enkele dakramen. In de duistere omgeving was het nodig goed uit te kijken om geen misstap te maken en zich overal zeer goed vast te houden. Via verschillende houten tandraderen en balken klommen ze naar een steeds hogere verdieping. De ladders tussen de verdiepingen waren vroeger al door de huurder verwijderd. Maar stoere jongens houden van een uitdaging en willen voor elkaar niet onderdoen. Het was een ware ontdekkingsreis volgens Hans. Het bereiken van de kap van de molen was de grote beloning want van daaruit had je een fantastisch uitzicht op de hele Deldeneresch in alle richtingen en zelfs op de stad.
Bij het rondlopen in de molen vielen zijn ogen in het voorjaar op de vele nesten van spreeuwen en mussen. Toen begon zijn kennismaking met de dieren van de es. Later zou hij jachtopziener van Twickel worden, zijn lievelingsberoep. Het uitgetrokken riet op de romp van de molen gaf veel openingen waarin de vogels nesten konden bouwen. Ook binnenin de molen hadden ze veel beschutte plekken. De jongens moesten in het halfdonker goed opletten om niet op een nest te trappen of uit te glijden over de rommel en de vogelpoep.
Bij het verlaten van de molen werd opnieuw goed gekeken of er geen agent te zien was. De enige gebruiker van de molen was meel- en kunstmesthandelaar Hobbelink aan de Langestraat. Als hij beneden bezig was met de opslag van kunstmest moesten de jongens zich muisstil houden tot hij was vertrokken. Ook de aanwezigheid van kolenboer Freriksen die in de Nieuwstraat woonde, de huurder van het naastgelegen bouwland, was een belemmering bij het verlaten van de molen.
Hans kan de Eschmolen niet vergeten en daarom liet hij aan de hand van oude foto’s een mooi schilderij maken dat nu het pronkstuk in zijn woonkamer is. Een foto van dit schilderij staat boven dit verhaal.

De Stichting Eschmolen Delden doet haar uiterste best de prachtige molen te laten terugkeren op de es zodat de Molenstraat weer leidt naar de sterkste groene motor van de stad. Een molen met vele nieuwe inspirerende activiteiten voor de inwoners van Delden, voor toeristen, schoolklassen en mensen met een beperking.
Wie ook herinneringen aan deze molen heeft, kan zich melden bij Derk Rouwhorst, bestuurslid, tel. 074-3763600.

200727_wesepeMolenbouwer Vaags uit Aalten heeft onlangs de romp (een achtkant) gebouwd voor de nieuwe molen in Wesepe.
Deze zal eerdaags op de onderbouw worden geplaatst.

De vorm van deze achtkant is identiek aan die van de Eschmolen. Ook krijgt deze molen – evenals de Eschmolen – roeden met een lengte van maar liefst 26 meter.
Roeden zijn de balken die door de askop steken en waaraan twee wieken zijn bevestigd.

 

 

 

Eind februari jl. heeft de Stichting Eschmolen Delden een toezegging ontvangen voor een subsidie van maar liefst € 100.000,00. Deze is afkomstig van het Europese Leader programma en betekent wederom een belangrijke stap in de realisatie van de herbouw van de in 1959 afgebrande Eschmolen.
Het bestuur is nog in gesprek met meerdere partijen en heeft nog een aantal aanvragen uitstaan bij subsidiegevers en fondsen. Belangrijk is ook dat de Deldense ondernemers het herbouwplan massaal ondersteunen. Samen met hen worden in de komende tijd nog een aantal publieksacties georganiseerd.
200305A_Eschmolen 1920.Eerdere berichten over twijfels die zouden bestaan omtrent de herbouw van de Eschmolen berusten op een miscommunicatie. Zowel de Stichting Eschmolen als de Stichting Twickel kijken vooruit om de herbouw van de Eschmolen op afzienbare termijn te realiseren.
Het draagvlak voor de herbouw wordt ook onderstreept door de Vrienden van de Eschmolen. Inmiddels zijn drie personen – waaronder een bestuurslid – gestart met de opleiding voor vrijwillig molenaar. Sponsoren, subsidiegevers, de Deldense ondernemers en vrienden hebben meer dan de helft van de benodigde financiële middelen bijeengebracht.
Het bestuur heeft haar voelhorens uitgestoken bij andere herbouwde molens. Vergelijkingen hebben geleerd dat we goed op schema liggen en dat herbouw van een verloren gegane molen een intensief en tijdrovend traject is. Als bestuur blijven we alle zeilen bijzetten. Extra vrijwilligers zijn welkom. Samen kunnen we de herbouw bespoedigen.

In de komende maanden staan gesprekken met de gemeente, de provincie, Stichting Twickel, subsidiegevers, fondsen en molenbouwers centraal. Enerzijds om een sluitende investeringsbegroting te krijgen en anderzijds om een haalbare realisatieplanning op te stellen.

191120 Molenaar in opleiding2

Ben Uitdewilligen in een wiek van molen “De Hoop”

De belangstelling voor en het geloof in de herbouw van de Eschmolen blijft groeiende.
Zozeer zelfs dat zich inmiddels drie Deldenaren hebben aangemeld om de opleiding vrijwillig molenaar te gaan volgen. Bestuurslid Ben Uitdewilligen (foto) is reeds gestart; hij doet praktijkervaring op bij de Almelose molen “De Hoop”. Mede door zijn enthousiasme gaan nu ook Ron van der Cammen en Bart van de Ven met de opleiding beginnen.

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars werd opgericht in 1972. Na een tweejarige opleiding worden kandidaat-molenaars door de examencommissie van de Vereniging De Hollandsche Molen op hun praktische ervaring en theoretische kennis getest. Vrijwillige molenaars zijn niet alleen van groot belang omdat ze molens draaiende houden. Ze voeren ook klein onderhoud uit, ontvangen bezoekers en vertellen het een en ander over de techniek en de historie van molen.
Ben Uitdewilligen is elke zaterdag tussen 10.30 en 15.00 uur op de Almelose molen aan de Nieuwstraat aanwezig en zal u graag ontvangen voor een rondleiding met tekst en uitleg.

191015_Eschmolen met watertorenIn de nacht van 1 februari 1934 woedde er een zware noordooster storm als gevolg waarvan de Eschmolen van haar wieken werd beroofd.
Maandenlang hebben de 13 meter lange roeden (*), wachtend op een koper, naast de molen gelegen.
Aangezien het aantal windmolens door de komst van elektriciteit sterk afnam, zijn de wieken nooit verkocht.

191015_Eschmolenroede met pijlenUiteindelijk werd een 7 meter lang deel van één van de roeden gebruikt bij de bouw van een schuur bij de Twickelboerderij Loobosch.
De pijlen op de foto wijzen richting deze balk waarin duidelijk de gaten te zien zijn waarin het wiekenhekwerk heeft gezeten.

(*) – Een roede is de lange balk die door de askop van de molen is gestoken en waaraan zich 2 wieken bevinden. Een windmolen heeft 2 roeden en 4 wieken.

 

 

19-09-28-Cheque-2019-09-28-HRW-cup-A3De tiende editie van de Han en Rini Weegink Cup – een prestigieus benefiet golftoernooi op De Lage Mors bij het Aparthotel – is erg succesvol verlopen.
Het leverde maar liefst € 2.900,00 op, bijeengebracht door sponsoren en deelnemers. Dit bedrag komt ten goede aan de nieuwbouw van de Eschmolen.
Na de prijsuitreiking bedankte voorzitter Hilco Huisstede de organisatoren voor deze fantastische bijdrage.
Golftoernooi1_Alle winnaars Hofweekblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomer van 1959 was één van de warmste en droogste van de vorige eeuw.Molenromp 1959, vlak voor de brand
De oude, in 1734 gebouwde Eschmolen stond toen nog aan het eind van de Molenstraat. Door de komst van de elektriciteit stond hij al 45 jaar stil en was hij erg verwaarloosd. De wieken waren er als gevolg van een hevige storm in 1934 al afgewaaid. Regelmatig klommen tienerjongens uit de stad erin. Het meeste riet was van de romp verdwenen waardoor het gemakkelijk was langs de latten naar boven te klimmen. Vanuit de kap hadden ze een prachtig uitzicht op de Deldeneresch en de horizon. Ook de in 1958 gebouwde televisietoren in Markelo was goed te zien.

Op 28 juli van dat jaar ging het mis: in de kap zaten drie jongens te roken en één van hen liet een brandende peuk op het kurkdroge riet vallen. Dit vatte vlam en aan de zuidzijde was direct rook zichtbaar. De jongens klommen zo snel ze konden naar beneden en renden terug naar de stad. Ben Meijer, brandwacht op de watertoren, zag het gebeuren en belde onmiddellijk de brandweer. Ook belde hij rentmeester Brunt aangezien Twickel eigenaar van de molen was.
Eschmolen-brand-1959-bwDe dichtstbijzijnde brandkraan was halverwege de Molenstraat en dus moesten de brandweermannen 200 meter slang uitrollen en aan elkaar koppelen. Door de vele lekken in de oude slangen stond er echter weinig druk op de brandspuit. De waterstraal kwam nauwelijks hoger dan drie meter. Ondertussen stond de hele molen in lichterlaaie en dat trok een groot aantal kijkers. Een regen van gloeiende vonken daalde neer over de Almelosestraat waardoor het verkeer moest worden stilgelegd. De acht dikke, ruim 200 jaar oude verticale balken bleven lang branden. Toen er één bezweek kwam de molenromp met veel geraas naar beneden, daarbij draaiend om een denkbeeldige verticale as. De restanten bleven nog urenlang branden binnen de molenmuren. Het indrukwekkende schouwspel werd ook gadegeslagen door de burgemeester en de rentmeester.
Het Deldens weekblad omschreef het duidelijk: “Een onverwachte slag heeft Delden getroffen. De Eschmolen is in vlammen opgegaan, er is niets meer. Delden is molenloos”.

Tien jaar geleden verzorgde Derk Rouwhorst een aantal informatieavonden in ‘t Hoogspel over de geschiedenis en de werking van de Eschmolen. Vervolgens ontstond het plan voor de herbouw. De “Stichting Eschmolen Delden” werd opgericht met in haar bestuur een aantal enthousiaste specialisten. Al snel werd duidelijk dat velen het plan een warm hart toedroegen. Inmiddels heeft de stichting 500 vrienden die jaarlijks een bedrag doneren. Door de uitstekende samenwerking met de Stichting Twickel, de Nederlandse Heidemij, de gemeente Hof van Twente, de provincie Overijssel en de Deldense ondernemers zijn de vooruitzichten zeer positief. Dankzij een onlangs door de ondernemers georganiseerde Haringparty is een bedrag van maar liefst € 60.000,00 bijeengebracht. De (terug)komst van de Eschmolen op een schitterende plek op de Deldeneresch wordt een impuls voor het toerisme en een middelpunt van verschillende activiteiten.
Meer informatie vindt u op deze website www.eschmolendelden.nl en op de Facebookpagina Eschmolen Delden. U kunt ook bellen met 074-3763600.

Drukwerk

 

 

Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden dankt de organisatoren, de sponsors, de Deldense horecabedrijven verenigd in “Gastvrij Delden” en anderen die een bijdrage hebben geleverd aan de uitermate geslaagde Haringparty op 12 juni jl. in de tuinen van Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven.

Het gescoorde bedrag – € 60.000,00 – overtreft onze stoutste verwachtingen en brengt de herbouw van de Eschmolen een grote stap dichterbij.

Was u niet in de gelegenheid om aan de Haringparty deel te nemen en wilt u toch een financiële bijdrage leveren, dan kunt u deze overmaken op rekeningnummer
NL22 RABO 0132 6947 86.

Hilco Huisstede, Jan Brummer, Marcel Kamp, Derk Rouwhorst, Helmig Kleerebezem, Jan Reuvers, Ben Uitdewilligen en Jan Bouke Zijlstra. 

P1010125bwOp woensdag 12 juni vond de eerste Haringparty in de gemeente Hof van Twente plaats in de tuinen van Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven in Delden.
De opbrengst van dit evenement kwam geheel ten goede aan de herbouw van de Eschmolen.
Dankzij de inzet van velen – organisatoren, sponsors en de Deldense horeca verenigd in “Gastvrij Delden” – werd het een formidabel festijn.
Circa 300 personen bezochten de party en de uiteindelijke opbrengst bedroeg maar liefst €58.300,00.
Een grote stap voorwaarts richting de realisatie van het doel van onze stichting: de herbouw van de Eschmolen!

P1010155bw

Het verheugde bestuur neemt de cheque t.w.v. € 58.300,00 in ontvangst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haringpary logo (1)Op woensdag 12 juni a.s. vindt bij Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven de eerste editie plaats van de Haringparty Hof van Twente. De opbrengst komt ten goede aan de herbouw van de Eschmolen. Twee Deldense ondernemers besloten onlangs hun schouders te zetten onder een plan voor een aantal acties. De Haringparty sluit hier perfect bij aan. Tal van ondernemers hebben hun steun toegezegd.
De all-in prijs voor deze Haringparty bedraagt € 50,00 p.p.

Zie voor meer informatie en voor de aankoop van entreebewijzen de website www.haringpartyhofvantwente.nl of neem een kijkje op de Facebookpagina ‘Haringparty Hof van Twente’

Facebook: Eschmolen Delden

carelshaven-haringparty-3